AKUSTYKA

Zagadnienie akustyki pomieszczeń oraz projektowanie przytulnych, dobrze wytłumionych i komfortowych wnętrz nabiera coraz większego znaczenia we współczesnym świecie, w którym design coraz mocniej przeplata się z funkcjonalnością.

My wiemy jak bardzo akustyka jest ważna w tworzeniu klimatycznych wnętrz zarówno tych prywatnych jak i komercyjnych. Zdarza się nam przebywać w różnych pomieszczeniach biurowych, urzędach, basenach, szkołach oraz zatłoczonych dworcach gdzie poziom hałasu jest trudny do zniesienia. Stajemy się wówczas nerwowi i szybciej odczuwamy zmęczenie.

Nasze produkty i my jako firma mamy jeden cel: poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań akustycznych współtworzyć z Państwem funkcjonalne i piękne wnętrza na miarę współczesnych czasów.

Wszyscy wiemy, że długotrwały hałas wpływa negatywnie na:

– naszą wydajność w pracy
– rozumienie mowy
– możliwości skupienia
– ogólny stan naszego zdrowia

Jak sobie z nim radzić?

Najlepiej jeszcze w fazie projektu rozważyć zastosowanie jednego z naszych produktów dźwiękochłonnych w formie trójwymiarowych paneli ściennych OUTLINE, SCALE, QUADRUM, lamp CALM i CONE oraz form zwieszanych WING.

 

Aby dobrze rozumieć jak ważną rolę w naszym codziennym życiu odgrywa akustyka wyjaśniamy poniżej jeszcze kilka ważnych i pomocnych kwestii z dziedziny akustyki wnętrz.

Jak dźwięki rozchodzą się we wnętrzach?

Fala dźwiękowa napotykając przeszkodę, może ulec częściowemu odbiciu, wchłonięciu przez dany materiał bądź częściowemu przekazaniu. To czy dźwięki zostaną wchłonięte i ich natężenie zminimalizowane zasadniczo zależy od zastosowanych materiałów dźwiękochłonnych.

Najważniejszymi parametrami kształtującymi akustykę wnętrz są:

Pochłanianie dźwięku
Pochłanianie dźwięku przez dany materiał decyduje o poziomie ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu, stwarzając tym samym dobre warunki do efektywnej pracy, dając możliwość skupienia, rozumienia mowy, bez narażenia na szkodliwe skutki hałasu.

Izolacyjność akustyczna
Izolacyjność akustyczna definiuje w jakim stopniu dany materiał blokuje i jednocześnie ochrania pomieszczenie od nadmiaru dźwięków dochodzących z otoczenia np. sąsiednich pięter czy pomieszczeń.

Jak ocenić właściwości akustyczne danego materiału ?

Pomocny w tym będzie z pewnością współczynnik pochłaniania dźwięku α. Charakteryzuje on bardzo dobrze właściwości dźwiękochłonne wyrobów budowlanych i wykończeniowych.

Współczynnik definiuje stosunek odbijanej i absorbowanej energii dźwięku. Wartość 0 odpowiada pełnemu odbiciu dźwięku, natomiast wartość 1 pełną absorpcję.

Kolejnym wskaźnikiem wydajności akustycznej dla absorberów przestrzennych, takich jak wyspy sufitowe i skrzydła sufitowe jest ekwiwalentna powierzchnia absorpcji dźwięku Aeq  wyrażona w [m²] na pojedynczy element.

 

Nasze produkty charakteryzują się najwyższymi stopniami pochłaniania dźwięku.

ŚCIENNE PANELE AKUSTYCZNE SCALE
Parametry właściwości akustycznych

SKRZYDŁO AKUSTYCZNE WING
Parametry właściwości akustycznych

DIN EN ISO 354

Wszystkie produkty NITONA® mają atesty, a ich właściwości akustyczne zostały potwierdzone certyfikatami zgodności z normą: DIN EN ISO 354

Właściwości akustyczne – Test wg. DIN EN ISO 354

Dystans do ściany 30mm

Izolacja z włókna oraz dystans do ściany 30mm

Izolacja z włókna oraz dystans do ściany 45mm