Zagadnienie akustyki pomieszczeń oraz projektowanie przytulnych, dobrze wytłumionych i komfortowych wnętrz nabiera coraz większego znaczenia we współczesnym świecie, w którym design coraz mocniej przeplata się z funkcjonalnością.

My wiemy jak bardzo akustyka jest ważna w tworzeniu klimatycznych wnętrz zarówno tych prywatnych jak i komercyjnych. Zdarza się nam przebywać w różnych pomieszczeniach biurowych, urzędach, basenach, szkołach oraz zatłoczonych dworcach gdzie poziom hałasu jest trudny do zniesienia. Stajemy się wówczas nerwowi i szybciej odczuwamy zmęczenie.

Nasze produkty i my jako firma mamy jeden cel: poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań akustycznych współtworzyć z Państwem funkcjonalne i piękne wnętrza na miarę współczesnych czasów.

Wszyscy wiemy, że długotrwały hałas wpływa negatywnie na:

– naszą wydajność w pracy
– rozumienie mowy
– możliwości skupienia
– ogólny stan naszego zdrowia

Jak sobie z nim radzić?

Najlepiej jeszcze w fazie projektu rozważyć zastosowanie jednego z naszych produktów dźwiękochłonnych w formie trójwymiarowych paneli ściennych OUTLINE, SCALE, QUADRUM, lamp CALM i CONE oraz form zwieszanych WING.

 

Aby dobrze rozumieć jak ważną rolę w naszym codziennym życiu odgrywa akustyka wyjaśniamy poniżej jeszcze kilka ważnych i pomocnych kwestii z dziedziny akustyki wnętrz.

Jak dźwięki rozchodzą się we wnętrzach?

Fala dźwiękowa napotykając przeszkodę, może ulec częściowemu odbiciu, wchłonięciu przez dany materiał bądź częściowemu przekazaniu. To czy dźwięki zostaną wchłonięte i ich natężenie zminimalizowane zasadniczo zależy od zastosowanych materiałów dźwiękochłonnych.

Najważniejszymi parametrami kształtującymi akustykę wnętrz są:

Pochłanianie dźwięku
Pochłanianie dźwięku przez dany materiał decyduje o poziomie ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu, stwarzając tym samym dobre warunki do efektywnej pracy, dając możliwość skupienia, rozumienia mowy, bez narażenia na szkodliwe skutki hałasu.

Izolacyjność akustyczna
Izolacyjność akustyczna definiuje w jakim stopniu dany materiał blokuje i jednocześnie ochrania pomieszczenie od nadmiaru dźwięków dochodzących z otoczenia np. sąsiednich pięter czy pomieszczeń.

Jak ocenić właściwości akustyczne danego materiału ?

Pomocny w tym będzie z pewnością współczynnik pochłaniania dźwięku α. Charakteryzuje on bardzo dobrze właściwości dźwiękochłonne wyrobów budowlanych i wykończeniowych.

Współczynnik definiuje stosunek odbijanej i absorbowanej energii dźwięku. Wartość 0 odpowiada pełnemu odbiciu dźwięku, natomiast wartość 1 pełną absorpcję.

Kolejnym wskaźnikiem wydajności akustycznej dla absorberów przestrzennych, takich jak wyspy sufitowe i skrzydła sufitowe jest ekwiwalentna powierzchnia absorpcji dźwięku Aeq  wyrażona w [m²] na pojedynczy element.

 

Nasze produkty charakteryzują się najwyższymi stopniami pochłaniania dźwięku.

Profilc Cabs Design Akustyka SCALE

ŚCIENNE PANELE AKUSTYCZNE SCALE
Parametry właściwości akustycznych

Profilc Cabs Design Akustyka WING

SKRZYDŁO AKUSTYCZNE WING
Parametry właściwości akustycznych

Profilc Cabs Design Akustyka SCALE

DIN EN ISO 354

Wszystkie produkty NITONA® mają atesty, a ich właściwości akustyczne zostały potwierdzone certyfikatami zgodności z normą: DIN EN ISO 354

Właściwości akustyczne – Test wg. DIN EN ISO 354

Nitona - Właściwości akustyczne

Dystans do ściany 30mm

Izolacja z włókna oraz dystans do ściany 30mm

Izolacja z włókna oraz dystans do ściany 45mm